Innra mat

Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 skal hver skóli meta með kerfisbundnum hætti árangur og gæði starfsins. Markmið innra mats er að tryggja að skólinn starfi í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrá grunnskóla. Matið er umbótamiðað og ætla að auka gæði starfsins. Jafnframt er það til þess að tryggja að réttindi nemenda séu virt og þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á lögum samkvæmt. Matið er einnig ætlað til þess að veita aðilum skólasamfélagsins og fræðsluyfirvöldum upplýsingar um starfið. Mælst er til þess að sem flestir úr skólasamfélaginu komi að matinu, þ.á.m. foreldrar, nemendur, kennarar og starfsfólk.

Á haustdögum 2017 var skipað teymi sem heldur utan um innra mat. Teymið hittist mánaðarlega og starfar samkvæmt starfsáætlun sem má sjá hér að neðan. Starfsáætlunin byggir á fimm ára áætlun um innra mat. Skýrslur sem tengjast innra mati má finna hér.

Innra mats teymi 2017-2018:

Birgir Jónsson, skólastjóri

Ásta Stefanía Svavarsdóttir, aðstoðarskólastjóri

Sigrún Traustadóttir, kennari

Linda Bragadóttir, stuðningsfulltrúi

Magni Þór Harðarson, foreldri

Adam Ingi Guðlaugsson, nemandi

 

Janúar 2018

Fundur 8. janúar

Farið yfir skýrslu varðandi niðurstöður nemendakönnunar Skólapúlsins í 6.-10. bekk. Byrjað að vinna aðgerðaráætlun út frá þeim.

Febrúar 2018

Fundur 5. febrúar

Skólanámskrá og starfsáætlun metin. Drög sett upp að aðgerðaráætlun.

Mars 2018

Fundur 5. mars

Heimili og skóli. Foreldrakönnun Skólapúlsins lögð fyrir í febrúar. Niðurstöður skoðaðar og unnið úr þeim í framhaldinu.

Apríl 2018

Fundur 9. apríl

Áfram unnið með foreldrakönnun.

Maí 2018

Fundur 7. maí

Nám og námsárangur. Skoðuð gögn sem safnast hafa upp í gegnum skólaárið. Drög að skýrslu sett saman.