Leyfi

Nemendur skulu stunda nám sitt af ábyrgð, temja sér stundvísi, reglusemi og góða hegðun. Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er skylda foreldra að sjá til þess að nemendur sæki skóla dag hvern. Ef nemandi þarf leyfi úr skóla í einn dag eða lengur skal forráðamaður sækja um leyfi á sérstöku eyðublaði sem hægt er að fá á skrifstofu skólans eða á heimasíðu hans hér fyrir neðan.

Eftirfarandi reglur gilda um leyfi:

  • Forráðamaður sækir skriflega um leyfi á sérstökum eyðublöðum. Eitt er fyrir leyfi í 1-5 daga og annað fyrir 5 daga eða lengur (tímabundin undanþága frá skólasókn).
  • Leyfi í 1-2 daga. Eyðublaðið fyllt út og afhent umsjónarkennara sem afgreiðir leyfið. 
  • Leyfi í 3-5 daga. Eyðublaðið fyllt út og afhent umsjónarkennara en hann ásamt stjórnanda afgreiðir leyfið. 

Ef umsjónarkennari er forfallaður taka stjórnendur við umsóknunum og afgreiða.

  • Leyfi í 5 daga eða lengur. Litið er á það sem tímabundna undanþágu frá skólasókn. Skólinn áskilur sér rétt til að hafna slíkri undanþágu ef ástæða þykir, samanber 15. gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla.

Þegar sótt er um tímabundna undanþágu frá skólasókn funda umsjónarkennari og skólastjórnandi með forráðamanni áður en ákvörðun er tekin. Þau viðmið sem til grundvallar eru samkvæmt slíkri umsókn eru:

  • Ástundun nemanda síðustu þrjár annir, mæting, skil á verkefnum og heimanám.
  • Fyrri leyfi á síðustu tveimur önnum eða á skólaárinu.
  • Hvort forráðamaður hafi sinnt skyldu sinni vegna fyrri leyfisbeiðna, hafi séð til þess að nemandi hafi unnið það sem hann missti úr námi meðan á leyfinu stóð.

Athugið að öll röskun á námi nemenda, sem hlýst af leyfi til lengri eða skemmri tíma er á ábyrgð forráðamanna. Foreldrar skulu því gæta hófs í umsóknum um leyfi.

Ef ekki er sótt um leyfi fyrirfram verður gefin fjarvist.

Eyðublað - Leyfi í 1-5 daga

Eyðublað - Leyfi í fleiri en 5 daga