Dzień pracowniczy w przedszkolach oraz szkołach podstawowych w Fjarðabyggð w poniedziałek 16. marca

Jak zostało podane dzisiaj w mediach, Minister Zdrowia postanowił ograniczyć czasowo spotkania które między innymi dotyczą szkół, w których nauka zostanie ograniczona. Gmina Fjarðabyggð pracuje obecnie nad organizacją zajęć szkolnych i rekreacyjnych w oparciu o wyżej opisaną decyzję.

Stowarzyszenie władz lokalnych w Islandii zaleciło, aby wszystkie gminy poszły za tym przykładem i miały w poniedziałek dzień pracowniczy w szkołach. W rezultacie Fjarðabyggð postanowiło w poniedziałek 16. marca, że ​​będzie dniem pracowniczym w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach muzycznych znajdującymi się w gminie Fjarðabyggð. Także w miejscach spotkań dzieci i młodzieży, tak aby kierownicy i pracownicy mogli najlepiej zorganizować swoją pracę na najbliższy czas.

Rodzice / opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym proszeni są o ścisłe monitorowanie informacji, które zostaną opublikowane w ten weekend i w poniedziałek, w tym na stronach internetowych gminy oraz na stronach głównych szkół oraz przedszkoli.